ข้ามสีทันดร กฤษณา อโศกสิน

ISBN:

Published:

Paperback

375 pages


Description

ข้ามสีทันดร  by  กฤษณา อโศกสิน

ข้ามสีทันดร by กฤษณา อโศกสิน
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 375 pages | ISBN: | 5.42 Mb

หนทางของการเลิกเสพนันไกลนัก เทียงวันตอบอยางเเนใจวาไกลจริงมิใชไกลเลน เปนความไกลยิงกวาการเดินทางจากโลกหนึงไปอีกโลกหนึง ดวยวาโลกตอโลกนันเหนอยู จะเปนดวงจันทร ดาวอังคารหรือดาวพฤหัสกสามารถรับไดชัดจากกลองสอง เเตโลกทีตองสูอยางเรนลับ ปราศจากนามกำกับบนเเผนทีMoreหนทางของการเลิกเสพนั้นไกลนัก เที่ยงวันตอบอย่างเเน่ใจว่าไกลจริงมิใช่ไกลเล่น เป็นความไกลยิ่งกว่าการเดินทางจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่ง ด้วยว่าโลกต่อโลกนั้นเห็นอยู่ จะเป็นดวงจันทร์ ดาวอังคารหรือดาวพฤหัสก็สามารถรับได้ชัดจากกล้องส่อง เเต่โลกที่ต้องสู้อย่างเร้นลับ ปราศจากนามกำกับบนเเผนที่ นี่สิ ไกลกว่า ทั้งไกลทั้งยาก ทั้งทุกข์เข็ญด้วยประการนานาเพื่อเอาชนะความไกลทั้งหลาย ทั้งสิ้นด้วยกำลังใจที่ประหนึ่งต้องเสกเป่า เมื่อเหี่ยวเเห้งเฉาไปก็ต้องอึดอัดฉีดให้พองบาน ลุกขึ้นต่อกรกับมันทุกกระบวนท่า กดจนความรู้สึกที่ว่าบรมสุขอันหลอนอยู่ให้สยบลงจนได้ด้วยเเรงใจอันเข้มเเข็งEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ข้ามสีทันดร":


informatycznerzeczy.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us