นอกจากข้าแล้วท่านจะรักใคร 1 ซื่อเยี่ยหลิงหลัน

ISBN:

Published:

Paperback

432 pages


Description

นอกจากข้าแล้วท่านจะรักใคร 1  by  ซื่อเยี่ยหลิงหลัน

นอกจากข้าแล้วท่านจะรักใคร 1 by ซื่อเยี่ยหลิงหลัน
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 432 pages | ISBN: | 8.72 Mb

ผิดหรือหากนางปรารถนาเพียงชายทีรักมัน ไมขอยอมออนขอแบงปันความรักกับสตรีใด!...สิงใดเกิดขึนแลวยอมมิอาจเปลียนแปลงแกไข เฉกเชนเวลาและสายนำทีไมสามารถไหลยอนกลับคืน ดังนันแม ‘เถียนซีญือ’ จำตองจากบานมาไกลถึงซูโจว โฉมสะคราญอันดับหนึงแหงเมืองหลวงกไมMoreผิดหรือหากนางปรารถนาเพียงชายที่รักมั่น ไม่ขอยอมอ่อนข้อแบ่งปันความรักกับสตรีใด!...สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมมิอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉกเช่นเวลาและสายน้ำที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับคืน ดังนั้นแม้ ‘เถียนซีญื่อ’ จำต้องจากบ้านมาไกลถึงซูโจว โฉมสะคราญอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงก็ไม่เคยหวนนึกเสียใจยิ่งได้มาเจอศัตรูตัวฉกาจอย่างคุณชายแห่งบ้านสกุลหลงด้วยแล้ว จะให้นางมัวแต่หดหัวเหมือนเต่าน้อยในกระดองก็กระไรอยู่ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ต่อให้ต้องใช้กลยุทธ์สกปรกร้อยแปดอันใดก็ช่าง ขอเพียงได้กุมชัยชนะเหนือคุณชายจอมโอหังบังอาจคนนั้น ไม่ว่าเรื่องอันใดนางพร้อมยอมกระทำ!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "นอกจากข้าแล้วท่านจะรักใคร 1":


informatycznerzeczy.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us